Hva er en fingerfres?

Fingerfreser brukes til å frese hull i benkeplater. 30mm freses i en runde på den angitte hastigheten.

Fresing i flere steg anbefales kun med fingerfreser som har bunnsegment.

Totalsum:
    Til kassen