Uttak av hull i benkeplater

Granitt og Kompositt plater

For deg som for det meste tar ut hull i benkeplater av Kompositt med variabel mengde granitt typer

Kompositt ++++

Abrasive +++

Myk granitt ++++

Medium Granitt +++

Hard Granitt +

For deg som tar ut større mengde av hull i Hard granitt samt kompositt. Lite myk granitt

Kompositt +++

Abrasive +

Myk granitt +

Medium Granitt +++

Hard Granitt ++++

For deg som tar ut mest hull i Kompositt, abrasive materialer og myk granitt. Veldig lite hard granitt.

Kompositt ++++

Abrasive ++++

Myk granitt +++

Medium Granitt ++

Hard Granitt +

Totalsum:
    Til kassen